• About us


Company : Hayakawa Electronics Viet Nam Co.,Ltd (HEV)

Address : Lô A3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

About :

- Công ty HEV là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, được xây dựng năm 2006 theo giấy phép đầu tư số 213022.000014 ban hành ngày 09 tháng 10 năm 2006 và chính thức đi vào sản xuất tháng 07 năm 2008.

- Số lượng công nhân viên hiện tại khoảng: 800 người.

- Tổng vốn đầu tư: 3.716.278 USD.

- Diện tích: 15.000 m2.

- Chứng nhận UL cho sản phẩm dây điện: tháng 07 năm 2009.

- Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2008: tháng 11/2009.

- Chứng nhận quản lý môi trường ISO 14001: tháng 12 năm 2011.

- Chứng nhận TS-16949: tháng 12 năm 2012.

Hayakawa Electronics Viet Nam Co.,Ltd

Địa chỉ: Lô A3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Tel: 0222 3 847 447

Fax: 0222 3 847 448

Email: webmaster@hayakawa.com.vn

@ Copyright 2020 by Hayakawa Electronics Vietnam Co.,Ltd

Designed by HEV-IT Nguyen Van Ba