NEWS


RECRUITMENT

Hayakawa Electronics Viet Nam Co.,Ltd

Địa chỉ: Lô A3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Tel: 0222 3 847 447

Fax: 0222 3 847 448

Email: webmaster@hayakawa.com.vn

@ Copyright 2020 by Hayakawa Electronics Vietnam Co.,Ltd

Designed by HEV-IT Nguyen Van Ba